Pamiętajcie o przeglądach Waszych maszyn!
Zawsze warto zadbać o własne bezpieczeństwo i dobry stan techniczny sprzętu!
Nie tylko przed dłuższą trasą!
Zapraszamy do naszego salonu!
Yamaha Moto- Kom